Mediator wita!

Jako mediator Marcin Majchrzak, witam na swojej stronie internetowej. Poprzez tę wirtualną wizytówkę zapraszam do zapoznania się z opisem swojej działalności oraz do skorzystania z oferowanej przeze mnie pomocy. Mediator to osoba, która zapewni dialog w każdym sporze między przedsiębiorcami.

Kim jestem?

Czym zajmuje się mediator?

Mediacje gospodarcze

Mediacje w sprawach gospodarczych to nic innego jak próba osiągnięcia porozumienia przez co najmniej dwóch przedsiębiorców. Mediator, będący jednocześnie prawnikiem oraz przedsiębiorcą, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie oraz wszechstronną wiedzę z zakresu stosunków gospodarczych, daje możliwość skutecznego zakończenia konfliktu.

Mediacje najnowszych technologii

Jako mediator mający swą siedzibę w mieście Poznań, jako jeden z nielicznych specjalizuję się w mediacjach związanych z prawem najnowszych technologii. W toku mediacji biorę pod uwagę nie tylko postęp technologiczny, ale codziennie nabywane doświadczenie w toku obsługi prawnej przedsiębiorców IT.

Mediacje własności intelektualnej

Mediacje w zakresie własności intelektualnej opierają się w szerokiej mierze na związkach z prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że rodzaje mediacji świadczonych na rzecz klientów niezaprzeczalnie się przenikają, zwłaszcza w kontekście stosunków gospodarczych.

Mediator to osoba w pełni:

Mediator w swojej codziennej pracy powinien zachować adekwatny stosunek do istniejącego sporu między stronami. Bezpośredniość gwarantuje, że mediator będzie tak naprawdę reprezentował wszystkie skłócone między sobą podmioty. Złamanie tej zasady może doprowadzić do poczucia niesprawiedliwego wyniku mediacji, co kłóci się z istotą tej formy rozwiązywania sporów.

Neutralność, tak samo ważna jak bezstronność, to kolejny czynnik związany ze skuteczną mediacją. Mediator, jako osoba niezwiązana prywatnie lub zawodowo ze stronami konfliktu, gwarantuje skuteczne polubowne rozwiązanie sporu przy jednoczesnej świadomości obiektywizmu osoby prowadzącej mediacje.

Mediator, uwzględniając 2 poprzednie zasady, daleki jest od oceniania stron konfliktu i wydawania wyroków w sprawie. Mediacja to dobrowolna próba osiągnięcia porozumienia i nie może opierać się na subiektywizmie.