Jak możemy Tobie pomóc?

Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze

Mediacje w sprawach gospodarczych to próba osiągnięcia polubownego rozwiązania w stosunkach gospodarczych.

Przedmiotem konfliktu są między innymi kwestie wynikające z poszczególnych praw i obowiązków przedsiębiorców, które zaistniały w związku z prowadzeniem działalności gospodarczych. Z uwagi na to, że sam jestem przedsiębiorcą, trafnie postrzegam problemy wynikające ze stosunków gospodarczych i handlowych. Codziennie zdobywane wiedza i praktyka życiowa pozwalają na dostrzeżenie istotnych dla skonfliktowanych stron aspektów biznesowych. Uświadomienie sobie tych czynników to jeden z wielu sukcesów towarzyszących osiągnięciu porozumienia w trakcie mediacji, co nie tylko oszczędzi czasu i zminimalizuje koszty, ale także wpłynie na pozytywny wizerunek stron w branży.

Sprawy gospodarcze mogą toczyć się z tytułu niedotrzymania umowy np. sprzedaży, zlecenia, najmu, dzierżawy, budowy, leasingu czy obrotu nieruchomościami. Wiele podmiotów wszczyna również spory o odszkodowanie, które mają na celu rekompensatę strat poniesionych m. in. na etapie podpisywania umowy, jak i podczas jej realizacji.

“Mediacje są lepsze niż najlepszy wyrok, bo zmuszają ludzi do porozumienia, wygaszają konflikty, na nowo kształtują relację zwaśnionych stron” – Jarosław Gwizdak.

W toku mediacji gospodarczych zadbam o obiektywizm i pomogę w zakończeniu konfliktu. Przedmiotem mediacji gospodarczej może być spór dotyczący między innymi problem z interpretacją umowy, brak realizacji postanowień współpracy, działania nieuczciwej konkurencji czy nieterminowe spłacanie zobowiązań.

About Lawyer

Mediator