Jak możemy Tobie pomóc?

Mediacje ws. własności intelektualnej

Mediacje ochrony własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej w Polsce chroni tzw. dobra niematerialne. Można w tym przypadku poruszać się na dwóch płaszczyznach. Jedną z nich jest prawo autorskie, zaś drugą prawo własności przemysłowej. Przepisy prawne ściśle określają, co i w jakim zakresie podlega ochronie prawnej oraz jakie są konsekwencje naruszenia tych przepisów. Jeszcze kilkanaście lat temu temat ten nie był zbyt często poruszany na forum publicznym, jednak od pewnego czasu zmienia się to dosyć drastycznie, dzięki czemu twórcy mogą być coraz spokojniejsi o ochronę swoich dóbr.

Wskazany powyżej podział występuje nie tylko w oparciu o charakter poszczególnych dóbr. Różny jest także sposób, w jaki uzyskują one ochronę. Przypadek prawa autorskiego sprawia, że każdy nowo powstały utwór, niezależnie od tego, czy jest to piosenka, wiersz, obraz czy książka, zyskuje ochronę prawną w momencie powstania. Gwarantem takiego stanu rzeczy jest zarówno prawo państwowe, jak i umowy międzynarodowe.

Nieco inaczej ma się sytuacja w przypadku prawa własności przemysłowej. Aby stworzony przedmiot został objęty ochroną prawną, powinien uzyskać stosowne zabezpieczenie (np. patent czy wzór przemysłowy) świadczący o jego innowacyjności i niepowtarzalności.

W toku konfliktu mediacja prowadzi do osiągnięcia porozumienia, które jest obiektywnie korzystne dla obu stron. Gwarantem jest mediator ws. własności intelektualnej.

Doświadczenie zawodowe w zakresie uzyskiwania praw do poszczególnych dóbr oraz ich ochrony jest nieustannie rozwijane w toku codziennej praktyki. Pojawiające się wówczas problemy i konflikty pozwalają rzucać nowe światło na zjawisko mediacji między stronami danego sporu. Dzięki wszechstronnej analizie oraz tejże praktyce, prowadzi to do osiągnięcia porozumienia, które jest obiektywnie korzystne dla obu stron konfliktu.

About Lawyer

Mediator