Jak możemy Tobie pomóc?

Marcin Majchrzak

Marcin Majchrzak

Mediator
 • +48 577-410-740

Celem sprawowanej działalności w zakresie mediacji jest zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej oraz osiągnięcie dialogu między stronami konfliktu. Aby świadczyć usługi mediacyjne, bez wątpienia należy cechować się odpowiednimi wartościami i wszechstronnością, które pomagają poszczególne spory zakończyć. Nadto, osiągnięcie porozumienia między stronami powinno opierać się obiektywizmie oraz fachowej wiedzy, wynikającej także ze zdobytego doświadczenia zawodowego. Co wchodzi w jego zakres?

 

Doświadczenie zawodowe

Nabywanie przeze mnie doświadczenia zawodowego rozpoczęło się już w toku studiów prawniczych, kiedy podjąłem ścisłą współpracę z jedną z większych kancelarii adwokackich w Polsce. Okres ten, nacechowany wszechstronną obsługą prawną świadczoną na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, przekładał się na rzetelne oraz skuteczne stosowanie poznanych przepisów prawnych w codziennej praktyce. Jednocześnie z nauką na kierunkach prawo oraz historia, działałem – jako radny osiedla Antoninek Zieliniec Kobylepole w Poznaniu – w zakresie budowania pozytywnego wizerunku oraz prawidłowej komunikacji organu pomocniczego miasta Poznania z mieszkańcami osiedla.

 

Lata praktyki pomogły w zrozumieniu procesów oraz potencjalnych konfliktów natury prywatnej, jak i publicznej, co efektywnie doprowadzało do rozwiązywania napotkanych konfliktów. Zdobyte przeze mnie doświadczenie prawnika oraz przedsiębiorcy procentowało, zaś posiadane wiedzę oraz praktykę przekazywałem także w toku specjalistycznych szkoleń prawniczych dla dorosłych. Ogół wartości, które reprezentuję – tj. między innymi wrodzony obiektywizm, zaangażowanie oraz wysokie poczucie odpowiedzialności – codziennie pozytywnie wpływają na rozwiązywanie bieżących problemów moich klientów.

 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuję się w szerokim zakresie świadczeniem pomocy prawnej dla klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem branży najnowszych technologii, w tym e-commerce.

Mediacje w sprawach z zakresu

sporów gospodarczych

Spory gospodarcze jako stosunki między przedsiębiorcami obarczone są pierwotną koniecznością poznania specyfiki branży, w której strony konfliktu działają. Jako przedsiębiorca, potrafię dostrzec odpowiednie uwarunkowania biznesowe kontrahentów i pomóc im w zakończeniu sporu.

najnowszych technologii

Postęp technologiczny dyktuje coraz nowe obowiązki i prawa na rynku nie tylko polskim, ale i międzynarodowym. Jako jeden z nielicznych w Polsce, specjalizuję się w mediacjach IT (najnowszych technologii), w czym niewątpliwie pomagają wiedza i doświadczenie z zakresu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych tej branży.

własności intelektualnej

Własność intelektualna może być odmiennie rozumiana w zależności od kontekstu, jednak na potrzeby niniejszej podstrony informuję, że są to najczęściej sprawy związane z szeroko rozumianym prawem autorskim i własnością przemysłową.

prawa turystycznego

Prawo turystyczne nie jest obszerną gałęzią prawną. Moje doświadczenie w zakresie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie jednak pozwala na to, aby spory między niezadowolonymi konsumentami a biurami podróży były zakończone pomyślnie dla obu stron, w szczególności nawiązując to tzw. zmarnowanego urlopu.

Zdobyte wykształcenie

 • 2016

  Magister prawa

 • 2015

  Magister historii ogólnej

 • 2015

  Magister historii, spec. nauczycielska

 • 2013

  Licencjat historii, spec. socjoekonomika

Kursy i szkolenia

Mediacje sądowe i pozasądowe
100%
Negocjacje handlowe w MŚP
100%
Komunikacja w społeczeństwie informacyjnym
100%
Technologie wizualizacji na potrzeby reklamy i handlu internetowego
100%
Zarządzanie Usługami IT - ITIL®
100%