Jak możemy Tobie pomóc?

Mediacje turystyczne

Mediacje turystyczne

Prawo turystyczne nie jest obszerną gałęzią prawną. Moje doświadczenie w zakresie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie jednak pozwala na to, aby spory między niezadowolonymi konsumentami a biurami podróży były zakończone pomyślnie dla obu stron, w szczególności nawiązując do tzw. zmarnowanego urlopu.

Zmarnowany urlop to nic innego jak pewnego rodzaju dyskomfort psychiczny objawiający się u konsumenta po nieudanym – w jego odczuciu – wakacyjnym wyjeździe. Przyczyn tego stanu może być wiele; istotą mediacji turystycznej jest więc wydobycie tego problemu i skuteczne go rozwiązanie przy obecności drugiej strony konfliktu, tj. najczęściej biura podróży.

“Dalekie podróże mają to do siebie, że przywozi się z nich, coś zupełnie innego niż to po co się pojechało”
– Nicolas Bouvier

Nie bez podstaw ma znaczenie także tzw. tabela frankfurcka. Zgodnie z powszechnie przyjętym wyliczeniem wartości szkody, konsument jest w stanie nabyć roszczenie o odszkodowanie z tytułu wadliwie wykonanej przez biuro podróży umowy o świadczenie usług turystycznych. Mediacja turystyczna, zarówno w zakresie odszkodowania, jak i zadośćuczynienia, ma więc za zadanie pomóc w osiągnięciu porozumienia na tle prawa turystycznego.

About Lawyer

Mediator